Vilken fågel

Hur skiljer man en- och talltita åt? Titta här!

Boksläpp på Grönet, Brantevik

30-31 maj 2020

Föredrag under rubriken "Har djur språk?", Grönet 31 maj (en rosenfink sjöng kort för oss). Foto: Inger Lindelöf

Lite eftersnack om livet i fågelvärlden, Grönet 30 maj. Foto: Inger Lindelöf

"ett fantastiskt verktyg för artbestämning av svenska fåglar/.../ Såväl brödtext som de utförliga bildtexterna är betydelsebärande, och bokens format gör den enkel att ha i skådarens ficka. En fälthandbok! Fotografierna är välvalda, illustrerar på pricken vad texten säger."

Uno Nilsson, BTJ-häfte 15, 2020